Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt "Areál Korida"

 

 

 

Projekt Areál Bartusák
byl přejmenován 
  dne 7.10.2015
na
projekt Areál Korida
 
 2012
 
Vše začalo zakoupením pozemků pro tento projekt, někdy koncem léta roku 2012. Fotografie z prováděných prací jsou uloženy ve fotogalerii.
 
Všichni rybáři a přátele občanského sdružení se již nemohli dočkat prvního pracovního dne. V pátek ráno  -17.8. roku 2012 v 7:00 odstartoval běh na opravdu dlouhou trať. Po předchozích průzkumech celého terénu byl jako první úkol naplánován vstup z příjezdové cesty pod tu velkou nelegální skládku odpadu všeho druhu. Porost už z kraje “lesa” byl tak hustý, že téměř znemožňoval prostup. Byla to spíš džungle než les, akorát s tím rozdílem, že místo zvířat tam byl k vidění jen odpad. Za první pracovní den a poměrně velké pracovní účasti se podařilo z těží vytvořit asi 20ti metrový vjezd do vnitřního prostoru. Trní a křoví zde dosahovaly i 6ti metrové výšky. Bylo složité se s nimi vypořádat, jelikož samotný trn na stonku měl i 2cm své délky. Vše, co bylo suché se ihned pálilo, aby se zamezilo hromadění dalšího odpadu. Mezi tím se již třídil nalezený odpad na hromady, bylo nutné ho roztřídit, kvůli pozdější likvidaci.
Následující den se pokračovalo ve stejných činnostech. Kácení,sekání,řezání a třídění běželo v plném proudu, byť to bylo fyzicky velmi náročné. S blížícím se závěrem tohoto dne se podařilo vytvořit příjezd pro nákladní auta až pod svah černé skládky. Jakmile bylo hotovo, tak všichni zúčastnění sledovali tu hrůzu, kterou neodpovědní občané byli schopní vytvořit za několik desetiletí a kroutili nevěřícně hlavami. Jeden z členů brigády dokonce vyslovil větu, která dokonale popsala tehdejší situaci: ”Pane bože, co jsme to koupili”. ... Tím byly ukončeny veškeré práce prvního pracovního týdne. Neděle již zůstala jen odpočinkovým dnem.
Hned v pondělí 20.8. se práce rozjely naplno a začal nový pracovní týden. Stál před námi asi nejsložitější a nejnáročnější úkol a to likvidace černé skládky. Někteří zúčastnění ještě čistili okolní prostředí a zbylí členové se naplno pustili do svahu skládky odpadu. Tyto práce šly opravdu velmi pomalu. Odhadovaná výška plochy skládky se pohybovala v rozmezí 18-20 metry, délka pak několik desítek metrů.
Následující pracovní den se pokračovalo v třídění a likvidaci odpadů na skládce.
Dne 22.8. byla jako první práce dohodnuta instalace zákazové značky pro vjezd cizím lidem s upozorňující tabulí - monitorování prostoru skládky. Jak se ukázalo za pár dní, ani značka s velkou tabulí nezabrání některým lidem, bydlícím v blízkém sousedství, ve vyhazování odpadu. Naštěstí byl hříšník rychle vypátrán a provedl nápravu ve formě odstranění toho, co tam vyhodil.
Na pátek 24.8. se naplánovala jakási úprava prostoru pod svahem, jelikož bylo nutné mít prostor čistý pro třídění dalších odpadů. Na pomoc byl přizván traktor s velkou nakládací lopatou. Úkol zvládnul dokonale. Druhý úkol téhož dne spočíval ve vyvezení vytříděných pneumatik na legální skládku . Bylo jich tam opravdu mnoho. Po odvozu se dál třídil odpad. Byl spálen vytříděný dřevěný odpad.
Další práce tohoto týdne byla další třídění odpadu. Jakmile bylo vytříděno větší množství, proběhla jeho likvidace odvozem.
Do konce srpna se stihlo vytřídit opravdu mnoho odpadu. Byly vyvezeny kovy do sběrných surovin, sklo do veřejných kontejnerů na sklo a vhodné dřevo bylo odvezeno jako palivo. Bylo vyvezeno mnoho kontejnerů se stavební sutí.
V září tohoto roku se pokračovalo ve stejně silném pracovním nasazení. Prvním pracovním zářijovým dnem byl středa. Tedy 5.9. Práce se směřovaly k třídění odpadů. Třídění začalo být obtížnější,neboť odpad začal být špatně dosažitelný a práce nebezpečná. Proto se začal shazovat dolů. Svah skládky je velice prudké povahy.
6-7.9. se pokračovalo ve shazování odpadů. Naštěstí už v pátek přijel pomoci bagr, kterému šlo stahování odpadu dolů daleko rychleji. Mezi tím byl naložen a odvezen další vytříděný skleněný odpad do veřejných kontejnerů na sklo. Do konce tohoto týdne se pak pokračovalo se stahováním odpadů dolů ze skládky do prostoru třídění.
Dne 11.9. byly hromady vytříděných plastů naloženy do pytlů k přípravě   na svoz plastových odpadů.
Další pracovní den se opět nakládaly plasty do pytlů a probíhalo další třídění odpadu. Byly také vyřezány některé porosty ,které rostly ve skládce. Výřez dřevin byl také proveden nad zadní částí skládky abychom odkryli a zpřístupnili odpad.
Do 17.9. byly prováděny identické práce. Byl rovněž posekán prostor nad skládkou. Ovšem na tento den se naplánoval odvoz suti ,která se po vytřídění pod skládkou začala hromadit. Bylo odvezeno hojné množství kontejnerů suti a tím byl vytvořen další prostor pro úklid.
Poslední zářijové práce spočívaly ve shazování, třídění a likvidaci odpadu. Za účasti svozu veřejného plastového odpadu byly vyvezeny a zlikvidovány všechny pytle naloženy plastovým odpadem. Tyto činnosti zároveň ukončily měsíc září z pracovního pohledu.
Dne 2.10. byly zahájeny říjnové práce. Úkol dne nebyl příliš náročný. Opět se nakládal plastový odpad do pytlů a jelikož ho nebylo mnoho, byl odvezen po částech do veřejných kontejnerů na plasty.
Větší práce byly naplánovány na 6.10. Na tento den byla přizvána Tatra 815 UDS. Cíle tohoto dne měly změnit dosavadní design celého svahu skládky. Bylo nutné shodit zbytek odpadu dolů a celý svah vytvarovat nahrubo podle našich představ. Jelikož je svah velmi vysoký, bylo nutné ho rozdělit do třech kaskád, protože je nutný přístup na svah pro pozdější výsadbu stromů a trávy. Vzhledem k tomu, že většinu práce odvedla tatra, bylo možné zabývat se i jinými pracemi. Po dohodě se tedy někteří pracující členové začali zabývat vysečením veliké doliny, kde by v budoucnu mohl být nový rybník. Porost byl poměrně vysoký a podloží vodnaté, tudíž ani tyto práce nebyly vůbec snadné.  Za tento den se udělal opravdu velký kus práce a prostředí dostalo nový pěknější nádech a především všichni členové a přátelé nabyli krze pohledu na pěknější prostředí nových sil, jež už opravdu docházely.
Dne 11.10.tohoto roku byl vyvezen další plastový odpad na legální skládku. Po odvozu se nadále pokračovalo v jeho třídění.
Poslední říjnové práce spočívaly v dalším třídění a odvozu plastů. Začala se rovněž dočisťovat vrchní kaskáda svahu po skládce.
Listopad roku 2012 již přinesl chladnější počasí s občasným deštěm. Nebylo tedy možné naorganizovat tolik pracovních dnů,jako v předchozích měsících, kde nám počasí opravdu přálo.
První listopadová brigáda proběhla v duchu sběru a nakládání skleněného odpadu. V tento den 2.11. byl odpad rovněž vyvezen do kontejnerů na sklo. Tímto se téměř ukončily úklidové práce tohoto roku a další činnosti se směřovaly k výsadbě stromků.
Dne 4.11. začala výsadba stromků. Vysazeno bylo cca 140kusů břízy a nějaký ten smrk. Výsadba se prováděla souběžně s příjezdovou cestou k areálu po celé její délce v hranici pozemku. Další výsadba pokryla první kaskádu svahu po skládce. Zde byl mezi břízy vysazen smrk.
11.11. byly vysazeny další stromy. Cca 20kusů břízy. V tento den se ještě vyhrabávaly poslední zbytky odpadu z první kaskády svahu.   
Poslední listopadové práce se prováděly dne 18.11. a to shrabávání drobného odpadu z druhé kaskády svahu dolů. Tím se pracovně uzavřel měsíc listopad.
V prosinci, kdy už prostory pokryla nějaká vrstva sněhu se nedalo příliš moc nic dělat. Jakmile to teploty trochu umožnily, naplánoval se alespoň jeden pracovní den.
Dne 18.12. se zapůjčil malý UNC pomocník. Jeho úkolem bylo rozhrnutí nahromaděné hlíny, jež zbyla po tvorbě kaskád a po vytřídění odpadů. Jelikož už bylo příliš mokro, tak šly práce špatně a po několikahodinovém trápení se vše ukončilo. Tímto dnem se pracovně ukončil rok 2012. Nyní se bude čekat na vhodné pracovní podmínky v roce 2013. Doufejme, že bude následující rok stejně pracovně úspěšný,jako ten současný.
 V zimním období, kdy se nedají provádět úklidy a úpravy tohoto místa, se začaly vyřizovat různá povolení pro umístění budovy relaxačního centra a pro výstavbu rybníka na tomto místě. Vše vypadá nadějně a za nějaký ten rok by mohlo být vše oficiálně povoleno.
 
 
2013
Dnes se píše rok 2013 a se zlepšujícím se jarním počasím začaly první práce. Vzhledem k tomu, že plochy černé skládky ještě nejsou vyschlé po zimních přívalech sněhu a vody, tak se práce směřují k vysazování dalších stromů... 
 

Píše se 20.dubna roku 2013 a začaly první letošní úklidové práce odpadu po černé skládce za účasti většiny členů sdružení a jeho přátel. Úkol tohoto dne je jasný a to, odvézt pryč co nejvíce nahromaděné suti ze zdejší černé skládky. Na pomoc přijel bagr a nákladní vozy, které vyvážely suť pryč skoro celý den. Po odvozu suti bylo třeba vytřídit další jiné odpady pro příští likvidační odvozy. S přicházející tmou byly práce ukončeny. Následující den , tedy 21.dubna tohoto roku se pokračovalo s výsadbou stromků do střední části svahu po černé skládce.  Vysazeno bylo cca 65ks břízy. Práce šly velice pomalu,neboť strmá povaha svahu je špatně přístupná k výsadbě.

Další neděli tedy 28.dubna byla jedna z posledních možností výsadby dalších stromků. Tentokrát se už nevsazovaly břízy, ale jedle,javor, buk a to do nejnižší kaskády prudkého svahu po černé skládce. Stromky byly našemu sdružení darovány v rámci sponzorství, za čež sponzorům velice děkujeme. Vysazeno bylo přibližně 200kusů mladých stromů. Další práce v následujících dnech, ve volném čase budou spočívat v likvidaci dalšího odpadu.

Měsíc květen přinesl z počátku poměrně časté a vydatné deště, nebylo tudíž možné se příliš věnovat dalším pracem.  Chvilková práce se zaměřila na vytřídění neekologických plastových odpadů ze zbylé suti. Víc nebylo prozatím možno dělat. Nyní je polovina května za námi a stále se čeká až celý objekt areálu vyschne a bude možno odpad vyvézt pryč na skládku.

Dne 19.května panuje už pravé jarní slunečné počasí. Vydali jsme se tedy do našeho areálu provádět další práce. Ty se zaměřily na vytvoření prostoru pro příjezd nákladních aut na místo budoucí hráze nového rybníku. Příjezd byl hustě zarostlý náletovými stromky, bylo tedy nutné prostor prořezat. Na místo, kde se bude v budoucnu budovat hráz rybníka je tak umožněno sponzorům našeho sdružení, v rámci jejich možností, přivézt vhodnou zeminu. Hráz bude poměrně dlouhá a mohutná a pojme tudíž obrovské množství zeminy, která se nedá jednorázově dovézt. Je tedy výhodné, nějakou zeminu dovézt už nyní.

Poslední květnový víkend byly práce v nově vznikajícím areálu směřovány k sekání trávy, úklidu v hustě zarostené části lesa a taky tvorbě jakéhosi valu za místem, kde bude v budoucnu stát budova relaxačního objektu. Po finišové "tvarové" úpravě valu bude celý osazen mladými stromky. Budova za ním by tedy v budoucnu neměla být vidět ze sousedících ploch. Jest tak provedeno po domluvě,  v rámci dobrých přátelských vztahů, na přání jednoho z našich sousedů.

Další práce nyní čekají na příznivé počasí. Sem tam je možné sečení trávy, které se po posledním dešťovém období opravdu daří. Snad se již počasí umoudří a budeme moci budovat dál. Naplánováno máme opravdu mnoho úprav.

Na 22.června si členové a přátelé sdružení naplánovali další poměrně velkou pracovní sobotu. Cíle tohoto dne spočívaly ve vyvezení posledních zbytků odpadu z prostoru areálu pryč, úpravě valu a prostoru nad areálem, prostoru pro budovu sdružení a nějaké drobné úpravy prostor v místě budoucí hráze nového rybníka. Vše záleželo na počasí, které mělo být nejisté. Brzy ráno, kdy začalo pršet to vypadalo, že se pracovní sobota nevyvede a bude se muset přeplánovat. Naštěstí se počasí umoudřilo a mohly veškeré práce započít. Na pomoc dorazily 2 bagry a nákladní vůz. Práce šly doslova jako po másle a vše, co se mělo udělat bylo v čase oběda hotovo. Celý prostor areálu Bartusák dostal nový nádech a je zase o veliký krok blíž ke svému cíli. 

 V měsíci červenci již běží léto v plném proudu, všichni členové a přátelé sdružení odpočívají a věnují se svým rodinám. Proto probíhá pouze údržba veškerých ploch sečením. I to je časově náročné, neboť ploch k sečení je opravdu mnoho.

Dne 31.7. byly úspěšně dosečeny poslední zbytky plevelem zarostlých a travnatých ploch jež sdružení vlastní. Byly to náročné hodiny sečení, neboť červenec byl opravdu teplotně nadprůměrný měsíc. Nyní se budou provádět další drobné úpravy terénu, které vyžadovaly vysečení konkrétních míst.

Na srpen se naplánovalo hned několik pracovních cílů, jež bychom chtěli zvládnout. Počasí nám ale práce příliš neusnadňuje, neboť teploty přes den jsou neustále nad hranici 30 stupňů celsia. Hned druhý srpnový den se stal pracovním. Cílem bylo vytvořit jakýsi koridor v prudkém svahu, kde se vybudují dřevěné schody pro vstup do areálu. Práce se zdařily, ikdyž se pracovní stroje neobešly bez poruch. Mezi tím, bylo do areálu přivezeno nějaké množství ornice, která bude použita pro finální povrchové úpravy uvnitř a v okolí areálu.

Na první srpnovou neděli, se naplánovalo skácení staré břízy, která byla téměř suchá a brzy by se mohla za pomocí větru vyvrátit a něco poškodit. Nebylo možné ji jakýmkoliv způsobem zachránit. Na tuto odbornou práci byl povolán odborník, jemuž velice děkujeme za pomoc.

Současná údržba a práce v areálu spočívala v povrchové úpravě jeho okolí. Rozhrnovala se ornice, vyvážely suché větve a prováděl se úklid veškerých ploch areálu.
 
Na neděli 8.9. byla naplánována pracovní činnost v podobě tvorby jakési opěrné zídky pod prudký svah po skládce. Zídka je schodišťového charakteru a v budoucnu, po dokončení bude sloužit pro posezení lidem.
Jako materiál byly využity staré dřevěné pražce, jejichž většina byla získána po vytřídění - ze skládky, kdy byly odvezeny, očištěny a vysušeny.
Po té bylo možné je přivézt a použít k výstavbě. Vzhledem k tomu, že účast pracovníků byla dostačující, bylo možné začít poslední sečení travin v prostoru areálu. Začalo se z doliny pro rybník.
 
Dne 10.9. se pokračovalo v budování stěny a vytvořily se schody pro přístup k místu, kde bude v budoucnu stát budova relaxačního centra.
 
O víkendu 14-15.9. již za proměnlivého počasí probíhala dostavba schodů, především jejich zpevnění. Rovněž se vybudovala opěrná zídka pod příjezdovou cestu do prostoru umístění budovy relaxačního centra. Po té se práce přesunuly právě do míst pro budovu, kde se začala tvořit zídka - nižší, na straně svahu po skládce odpadu. Poslední víkendová práce byla v duchu úpravy terénu vedle schodiště a úklidu nepořádku, který po budování opěrných zdí vzniknul.
 
V předchozích dnech, kdy se poměrně dost zhoršilo počasí, jež přineslo i deště, nám prozatím znemožňuje další práce. V plánu na tento rok je ještě mnoho změn, které se budeme ze všech sil snažit zvládnout. Vše záleží na počasí.  
 
Mezi 20.9. - 22-9. se naplánovalo vypletí svahu po skládce od plevele a především od pnoucího "porostu", který je velkým problémem zejména pro mladé stromky. 
 
Na další sobotu a to 28.9. se naplánovala poslední zářijová brigáda. Cílem byl úklid nahromaděných materiálů (hlína,kamenivo,písek,atd) tak, aby se uvolnil co největší prostor pro návoz dalších potřebných surovin. Rovněž se pokračovalo v budování opěrné zdi pod svahem, která ještě stále není dokončena. Ovšem nejdůležitějším prvkem tohoto dne bylo uložení HDPE hadice v prudkém svahu. Úkol byl velmi fyzicky náročný, ale vše se stihlo, než se přiblížila tma. Byl to velmi náročný den, ale jeden z nejnáročnějších úkolů tohoto roku byl zvládnut úspěšně. Další práce v měsíci říjnu se začnou zaměřovat na úpravy terénu v okolí areálu, jako příprava pro výsadbu dalších stromků.
 
První říjnový pracovní den byla neděle 6.10. Sraz byl v 9 hodin ráno, teploměr ukazoval ještě příjemných 12°C. Za poměrně početné účasti členů a přátel se začalo s pracemi. Proběhla dostavba opěrné zdi pod prudkým svahem. Byla umístěna další chránička, která v budoucnu poslouží k propojení nářaďovny s budovou relaxačního centra. Po-té se začal upravovat terén okolo vybudovaných opěrných zdí. Prováděl se rovněž úklid okolních prostor. Další práce už budou záviset na počasí, snad nám ještě nějakou chvíli vydrží.  
 
Dne 13.10. proběhla další pracovní neděle. Pálily se suché větve a další nepořádek, který s sebou přináší podzim. Hlavním úkolem bylo pokračovat v úpravě prostor uvnitř areálu. Práce zabraly téměř celý den. Jelikož je prostor poměrně veliký, úpravy zaberou ještě několik pracovních dní. Momentálně je upravena zhruba jedna třetina plochy uvnitř areálu.
 
O víkendu 19-20.10 se pokračovalo s úpravami terénu uvnitř areálu. V sobotu se budoval chodníček uvnitř areálu na vyvýšeném terénu mezi místem pro rybník a prostorem pro budovu centra. Chodník se nestihlo vybudovat celý. V neděli se upravoval terén ve středu areálu. Začala se také upravovat zadní část svahu po skládce po výkopových pracích, které zde proběhly někdy na konci září. Ani tyto práce nejsou zdaleka hotovy. V rámci možností jednotlivců, se bude v úpravách pokračovat rovněž v týdnu, jelikož čas vhodný pro terénní úpravy se neúprosně krátí s blížící se zimou.
 
Poslední pracovní neděli měsíce října, pokračovaly terénní úpravy uvnitř areálu. Začala se upravovat také příjezdová cesta do areálu, je potřeba ji zvednout nad současnou úroveň. Cesta musí být dostatečně pevná, proto je nutné k její úpravě využít suti, či kameniva.
 
První listopadový víkend, tedy 2-3.11 se v první půli prací opět pokračovalo s úpravou terénu uvnitř areálu. Nejdříve bylo nutné se zbavit všeho listí z vnitřní plochy areálu. Po té se rozhrnula další nahromaděná hlína. Upravovala se rovněž příjezdová cesta, která se opět o něco zvedla. Nyní se čeká na další vhodný materiál pro úpravu cesty. Druhá polovina prací se zaměřila na úpravu a pokračování chodníčku, kdy se zde vytvoří malý most, který překlene průchod mezi prostorem pro budovu relaxačního centra a prostorem, kde se bude v budoucnu nacházet rybník. Most umožní prostup do areálu z opačné strany - za budovou. Poslední prací tohoto víkendu byla úprava svahu po výkopu. Opět se podařilo připravenou hlínou z nějaké části zacelit prostor po výkopu.
 
Následující víkend, 9-10.11 se už věnoval stavbě malého mostu, který je součástí chodníčku uvnitř areálu. Samotná stavba měla 3 fáze. Nejdříve bylo nutné sestavit větší části mostu mimo areál. Po té vše převézt k místu, kde bude most stát a nakonec jej tam celý poskládat. Vše šlo jako po másle, dokud budování mostu v areálu nepřerušil sobotní déšť. Most byl dokončen hned v neděli. Další nedělní práce byla výsadba mladých stromků. Vysadilo se cca 45kusů břízy do valu nad areálem a 15kusů břízy do zadní části horního svahu po černé skládce. Následující práce se zaměří na úpravu terénu nad areálem, kde se navezla v minulých dnech nějaká další hlína. 
 
Od středy 13.11 pokračovaly práce v areálu každý den, až do neděle. Dokončily se úpravy vnitřní plochy. Vytvořilo se další místo pro posezení vedle cesty uvnitř areálu. Byla opět o něco navýšena příjezdová cesta. Rovněž se dokončily opravy po výkopu ve svahu po skládce. Celý svah v místě oprav se osadil žaludy dubů, kterým se v těchto místech velice daří. Téměř veškeré rozdělané práce se stihly dokončit před zimou. Práce, které by se měly ještě stihnout závisí na vývoji počasí v následujících 14ti dnech.
 
Poslední listopadové práce se rozložily dle časových možností členů sdružení. Spočívaly v doupravení vnitřních prostor areálu, dorovnání cesty - vjezdu dovnitř areálu a vysazování dalších stromků (javor, kaštan, dub). Začala se opravovat spodní část cesty vedoucí vedle areálu dle katastrální mapy. 
 
7.12 byly rozhrnuty a upraveny zbylé hromádky hlíny vedle cesty vedoucí okolo ploch areálu, a jelikož již počasí přineslo nějaký ten sníh, se pravděpodobně uzavřel pracovně rok 2013.
 
17.12, kdy se pálily suché větve a jiný nepořádek z areálu, se pracovně uzavřel rok 2013. Do toho dalšího roku si popřejme mnoho dalších pracovních úspěchů.
 
 
 
 
2014
 
První pracovní den roku 2014 nikoho příliš netěšil. Bylo nutné odstranit postavený dřevěný mostek v areálu, jelikož rohem zasahoval do sousedního pozemku, s čímž sousedé nesouhlasili. Osud mostku je nyní nejistý, nicméně je možné, že se po patřičných úpravách v budoucnu vrátí kousíček vedle svého původního místa. Prozatím zůstane odložený někde, kde nebude překážet. Po odstranění mostku se prováděla dosadba bříz podél příjezdové cesty k areálu. Nahradily se suché a poškozené břízy novými. Pokud počasí umožní, práce budou pokračovat dál i v zimním období.
 
Jelikož letošní lednové počasí prozatím příliš zimu nepřipomíná, bylo možné ve volných chvílích něco v areálu tvořit. Zkušebně se vysadilo dalších cca 20-30ks břízy vedle cesty vedoucí okolo areálu. Snad se všechny stromečky ujmou.  
 
S příchodem měsíce března se pomalu rozjíždějí první větší letošní práce v areálu a jeho okolí. Hned první víkend se pokračovalo ve vysazování stromků. Byly nahrazeny stávající mladé stromky poškozené, nebo úplně zničené zvěří, za nové. Vysazování probíhalo okolo příjezdové cesty k areálu. Bylo vysazeno několik desítek mladých stromků.
 
V neděli 9.3 bylo vysazeno dalších cca 60ks břízy a 50ks buku. Výsadba navázala na předchozí víkend, ve stejných místech areálu. Je naplánováno další vysazování mladých stromků na některé z následujících dní. 
 
Následující víkend, kdy se počasí zhoršilo a doprovázel jej občasný déšť, se přerušilo vysazování stromků. Vybrala se náhradní činnost a to sfoukání a odklizení spadlého listí. Po úklidu listí se vysadí po celém areálu tráva.
 
Na neděli 23.3 se naplánovala poslední výsadba mladých stromků. Vysadilo se cca 50kusů amerického dubu a osadily se poslední místa vhodná pro břízy. Tímto dnem byla definitivně ukončena letošní jarní výsadba stromků. Nyní, jakmile ustoupí deštivé počasí, se ihned začne s úpravami povrchu terénu a výsadbou trávy.
 
Poslední březnovou neděli, za ryze krásného jarního počasí, se opět sešla skupina brigádníků v prostorách areálu Bartusák. Bylo nutné doupravit povrch terénu mezi nově vysazenými stromky. Využila se kvalitní ornice ze zbylých zásob. Jakmile zaprší, bude na těchto místech vysazena zátěžová tráva. Druhý úkol spočíval v rozvezení a rozhrabání kameniva v místech, kde by mohly v budoucnu nad areálem parkovat automobily rybářů.
 
V neděli 6.4 proběhla méně náročná brigáda na areálu Bartusák. Posekala se tráva uvnitř areálu, dosypaly se díry ornicí. Jakmile bylo hotovo, proběhl menší úklid kamení a jiného materiálu.
 
Na víkend 12 a 13.4 bylo připraveno hned několik úkolů. První z nich spočíval v uložení odtokového potrubí napříč celým areálem. V budoucnu bude svádět veškerou dešťovou vodu ze střech všech objektů do údolí - rybníku. Dalším neméně náročným úkolem bylo vytvoření jakéhosi úvozu na horní straně areálu, který bude sloužit, jako pěší vstup do areálu. Celý úvoz byl následně osazen mladými habry. Poslední víkendový úkol spočíval v rozšíření cesty, která má neustále tendenci se tlačit do míst, kde bude v budoucnu rybník. Po celé délce zatáčky pod areálem byla proto rozšířena, kdy materiál byl použit z údolí. V budoucnu se osadí rovněž pevnými stromy. Rozšíření již nyní bylo nezbytné, neboť se v letošním roce bude opravovat celá cesta okolo areálu.
 
Poslední dvě dubnové neděle se zaměřily na sekání trávy, která roste za současného střídavého počasí opravdu rychlým tempem. V neděli 27 dubna se také začala budovat okrasná skalka, nad kterou v budoucnu vyroste budova spolku. Skalka se vybuduje z kamení a okrasných keřovitých rostlin.
 
S příchodem dalšího měsíce, a to května, se rozběhly další činnosti v nově vznikajícím areálu Bartusák. Upravil se příjezd k místu, kde bude stát v budoucnu budova areálu. Práce probíhají téměř každým dnem. Nyní se dokončuje skalka v areálu a začalo sečení trávy, která roste skutečně rychle.
 
Druhý týden května jsme se zaměřili na dokončení skalky z lomového kamene. Kámen byl také využit jako dekorace pod svahem po skládce po celé délce. Práce ještě nejsou dokončeny, neboť pochyběl materiál. Další kámen bude dovezen až nyní, na víkend 24 - 25 května. Do té doby znemožnily dovoz a práce deštivé počasí.
 
Jelikož poslední květnové dny nám zde propršely, nebylo možné v areálu nic moc tvořit. Práce byly umožněny až v neděli 1. června. Bylo nutné vyséct trávu v celém areálu, která roste velmi rychle, a tak se práce zaměřily především na sečení. Tato činnost by měla pokračovat i v nejbližších dalších dnech, neboť vše vyséct se nestihlo.
 
V neděli 15.6 byla dokončená zídka z lomového kamene pod svahem po skládce odpadu. Byl rovněž upraven prostor pro první lavičku v areálu.
Další práce se zaměřily na sečení trávy a úklid v areálu.
 
Následující neděli 22.6 se pokračovalo v úpravě prostorů laviček. Práce se nestihly dokončit, proto se v nich bude pokračovat i následující týden. Pokračovalo se rovněž v sečení trávy a to za dolinou rybníka okolo mladých bříz.
 
První červencovou neděli se pokračovalo v budování zídek z lomového kamene v prostoru pro lavičku. Zídka by měla pokračovat podél cestky vedoucí k prostoru pro budovu sdružení, až k místu, kde bude v budoucnu udírna. Ve volné chvilce se rovněž pokračovalo v sečení trávy okolo cesty podél areálu.
 
V neděli 20.7 byly dokončeny kamenné zídky po celé jejich délce. Nyní zbývá již jen doupravit podloží pro druhou lavičku. Za současných vysokých letních teplot se moc práce na areálu neprovádí. Veškeré větší práce se rozběhnou, jakmile klesnou teploty na únosnou mez.
 
Měsíc srpen již přinesl trošku chladnější počasí, a tak bylo možné v pracích na areálu pokračovat. Probíhalo sečení trávy, pletí stromků od různého plevele. Konečně se podařil dokončit prostor pro druhou lavičku uvnitř areálu. Nyní probíhá prostříhávání stromů podél příjezdové cesty k areálu.
 
Poslední srpnovou neděli, 31.8, se pokračovalo s výstavbou zídky před lavičkama. Jelikož, se nestihla dostavět celá, bude se pokračovat v budování na další brigádě. Rovněž se plel svah s mladými javory od plevele a sekala se tráva uvnitř areálu a okolo příjezdové cesty.
 
Dne 7.9 se dostavěla kamenná zídka před lavičkama. Bylo nutné provést srovnání terénu uvnitř areálu, který po deštích a úpravách nerovnoměrně sedal. Pokračovalo se v sečení trávy nad areálem a za dolinou pro rybník.
 
Poslední neděli v září se plel od plevele horní svah po skládce. Za 2 roky byl patrný pokrok v růstu stromků. Za pár let bude ze skládky krásný les.
 
Na první víkend v říjnu se naplánovala větší brigáda. Bylo nutné poopravit svah okolo cesty, vedoucí v rybníku Bartusáku. Cesta v zatáčce se snaží natlačit do doliny, kde by měl být v budoucnu nový rybník. Proto je nezbytně nutné cestu opravit i s celým břehem. Jakmile bude opraven svah, dojde k vyrovnání povrchu cesty. Svah se při jednom vyložil kamením do budoucna pro rybníček. Kamení bylo nutné podepřít betonem, aby v budoucnu neujíždělo do údolí či do vody v rybníku.
 
V sobotu 11.10 práce navázala na předchozí víkend. Nadále se bude pokračovat v opravě a úpravě svahu u cesty a samotné cesty, dokud bude počasí příznivé.
 
Následující sobotu začala výsadba živého plotu z habru v zadní částí areálu, od horního valu směrem k místu budoucí hráze rybníka.
 
9.11 pokračovaly práce na horním břehu rybníka, byly téměř dokončeny. Nyní zbývá kraj cesty u břehu osadit nějakými stromy, jež břehy ještě více zpevní. Další práce v oblasti rybníku budou čekat na další patřičná povolení. V současné době se chystá realizace přípojky NN do areálu. Snad vše stihneme ještě letos.
 
O víkendu 22-23.11 se realizovala stavba přípojky NN pro náš areál. Byl to největší cíl letošního roku, kterého se podařilo,byť už za ne moc příznivého počasí, dosáhnout. Nyní zbývá jen zapojení ze strany ČEZ a areál bude připojen k elektrické energii.
 
Měsíc prosinec již přinesl chladné a mokré počasí, a tak se na chvíli pozastavily veškeré další práce. Ke konci měsíce, kdy zem přimrzla vlivem mrazivého počasí, bylo možné něco opět v areálu tvořit. Nejdříve bylo nutné, po získání patřičného povolení, vykácet v prostoru budoucího rybníka náletové stromy. Ihned po té se tedy pokračovalo s úpravou břehu rybníka. Stihla se dodělat polovina břehu okolo vjezdu dovnitř areálu. Nakonec nezbylo nic jiného, než si popřát do dalšího roku stejně silné pracovní nasazení..
 
2015
   
 
V novém roce, hned 2.ledna, pokračovaly práce na břehu okolo příjezdové cesty dovnitř areálu. Podařilo se téměř celý břeh dodělat do finální podoby, a to vyložení kamenem.
 
Během února, kdy ještě panovaly zimní teploty a veškeré plochy areálu byly promáčeny vodou, se nedalo nic moc dělat. Pokusy o úpravy terénu rybníka nebyly příliš úspěšné, proto se neustále čeká, až areál trochu vyschne. Snad je již zima za námi. 
 
V neděli 1.3 2015, proběhla, po domluvě, brigáda na území lesa naší slečny sousedky. Les se z části prořezal a dřevo připravilo k převozu. 
 
8.3 pokračovaly práce z předchozí neděle, pokračovalo se v kácení a začal se pomalu uklízet přímo sousedící les. Jakmile bude les uklizen, upraví se v něm nerovný terén a dosadí nové stromy.
 
16.3 se dořezaly poslední stromy v zátopové oblasti rybníku. Začaly se dosazovat nové mladé břízy okolo příjezdové cesty k areálu.
 
Na 21.3 byla naplánována větší brigáda, pálily se suché větve, odváželo se nařezané dřevo. Začala se budovat základna pro uzák, která se nestihla dokončit. 
 
25.3 se dovezl nějaký čistý jíl, který se v budoucnu použije pro stavbu hráze rybníka. Upravoval se terén lesa v sousedství za hranicí. Začal se srovnávat terén za rybníkem pod polem, který je nutno dovyložit kamenem. 
 
29.3 se pokračovalo ve výsadbě mladých stromků. Vysadilo se cca 40 mladých stromků - bříza, dub, habr. Vysazovalo se okolo cesty k areálu, po březích rybníka, pod polem za rybníkem. V dalších dnech bude ještě probíhat další výsadba.
 
Měsíc duben nám konečně přinesl krásné jarní počasí, a tak bylo možné pokračovat v budování areálu. Nejprve se dosadily poslední zbytky mladých stromků. Další výsadba proběhne až na podzim. Začalo se s budováním pěšího vstupu do areálu z příjezdové cesty. Okolí stezky se zatravní a později osadí dalšími stromky.
 
V neděli 19.4 se doupravil výkop po přípojce nízkého napětí do původního stavu. Začal se upravovat terén nad areálem, bude srovnán do finální podoby a osazen hustou trávou.
 
Následující týden, byl do areálu opět navezen nějaký drobný stavební materiál pro zkrášlení prostředí. V neděli se začal upravovat prostor nad areálem, do finální podoby pro zasetí trávy. Pokračovalo se v budování pěší stezky dovnitř areálu. Celý areál bych uklizen od suchého listí, které bylo následně spáleno. 
 
Poslední dubnový týden se začala vyvážet přebytečná hlína z prostoru rybníka pryč. Usadila se betonová skruž, která se v budoucnu využije jako ohniště.
 
3.5 proběhla větší údržba areálu. Sekala se téměř veškerá tráva, vysévala se nová. Proběhl postřik plevele mezi stromky ve svahu po skládce odpadu. Byly ořezány stromy od suchých větví a vysadili se okrasné borovice mezi kameny uvnitř areálu.
 
Další květnové dny se pokračovalo v údržbě areálu. Dosekly se zbytky travnatých ploch, spálily se větve z ořezu stromů. Nyní se čeká na potřebná povolení k dalším větším pracím.
 
V měsíci červnu probíhala lehká údržba areálu. Sekala se tráva, plelo uložené kamení od plevele. Začalo se překládat uložené kamení v březích budoucího rybníku, je nutné pod něj umístit folii proti růstu plevele.
 
Červenec letošního roku přinesl vysoké letní teploty. Bylo velmi obtížné dělat cokoliv v areálu. Navezl se do areálu nějaký kámen, pokračovalo se v jeho překládání v březích pro rybník. Vyčistila se plocha rybníka od zbytků hlíny. Vzhledem k velkému suchu proběhlo pouze jedno sečení trávy v celém areálu. Další práce se odložily až na podzim. Jelikož se připravuje výstavba nové chaty, začal se připravovat stavební materiál, abychom byli řádně připraveni, jakmile se nám dostane patřičných povolení.
 
Měsíc srpen nadále sužují vysoké letní teploty. Je velmi sucho, tráva takřka neroste, takže není nutná údržba areálu. Pokračuje se v přípravě dřeva pro novou chatu. Na podzim bude nutná obměna některých stromů, které pomalu, ale jistě podléhají velkému suchu. 
 
Měsíc září opět probíhal v duchu příprav stavby nové chaty, resp. materiálu pro její výstavbu. Práce v areálu stojí, čeká se na patřičná povolení k výstavbě nové chaty.
 
V říjnu pokračovaly práce na materiálu ke stavbě chaty, natíralo se, čistilo, třídilo..  V areálu se převezla přebytečná hlína z míst, kde bránila dalším pracím.
 
23.10 se vysekla celá dolina pro rybník.
 
24.10 se obložil další břeh rybníka nějakým kamením, aby se zpevnil, a bylo možné jej pojíždět nákladními auty. Probíhalo ořezávání větví stromů a úklid v zarostlé části pro rybník.
 
25.10 se pokračovalo s ukládáním kamení.
 
31.10 se začaly vysazovat další stromky do svahu po skládce, kde některé stromy z minulých let uschly. Vysazoval se javor a jedle.
 
8.11 se upravovaly kameny na protějším břehu, použila se pod ně plachta proti plevelu. 
 
12.11 se likvidovalo trní v poslední části pozemků, kde bude v budoucnu rybník. 
 
14.11 se vysazovaly další stromky, tentokrá slíva a ořech.
 
V prosinci, posledním měsíci letošního roku, kdy počasí umožnilo práce v areálu, se ve volném čase mezi svátky uskutečnily dobrovolné brigády.
 
27.12 se postavil sloup pro osvětlení cesty uvnitř areálu.
 
28.12 byly uklizeny vnitřní plochy areálu od spadlého listí.
 
29.12 byla do areálu povolána stavební technika, rozmístili se kamenné obrubníky podél cesty okolo areálu, aby nedocházelo k pojíždění travnatých ploch břehů rybníka vozidly, došlo k úpravám terénu v různých místech areálu, rozmístil se kámen na místa, kde jej bude potřeba. Usadil se okrasný kámen, jež v budoucnu ponese jméno nového rybníku. Tím se pracovně ukončil rok 2015, snad se v nadcházejícím roce podaří úspěšně realizovat další práce v našem areálu.
 
2016 
 
              
 
S příchodem měsíce Března, nám počasí umožnilo nějaké drobné práce v areálu a jeho okolí. Práce se zaměřily především na vysazování nových stromků po celém areálu a v okolí rybníka. Vysazoval se především habr, buk, javor a bříza. Uložilo se nějaké zbylé kamení na břeh rybníka, neboť překáželo. Jeden břeh se rozebral, je nutné pod kamení instalovat plachtu proti růstu trávy a plevele. Prozatím poslední práce byla úprava horní části ostrůvku v rybníku.
 
27.3 byl z větší části opraven horní břeh údolí pro rybník, kde se uložilo kamení na plachtu proti růstu plevele.
 
3.4 se pokračovalo v ukládání kamení horního břehu. Na zkoušku bylo domluveno, obložit provizorní ostrov také kamením, zdali ostrov v budoucím rybníku zůstane, je prozatím nezodpovězená otázka.
 
7.4 byla vysázená borovice lesní, do zadní svahovité části areálu.
 
Květen a jeho teplé počasí odstartoval sezónu sečení trávy.
 
V měsíci červnu se prováděly opravy laviček, které jsou po opravě připraveny do nového areálu.
 
V červenci opět probíhá sečení trávy. Prozatím chybí patřičná povolení pro další práce. Byl navezen další kámen do prostor rybníku.
 
Srpen byl pro spolek odpočinkovým měsícem, kdy se shromažďoval materiál na stavbu chaty. Vyčkávalo se na stavební povolení.
 
V září jsme si konečně vyzvedli ze stavebního úřadu tu kouzelnou ceduli s nápisem "stavba povolena" a mohli jsme začít s výstavbou nové chaty. Všichni členové a přátelé spolku se účastnili prací v každých volných chvílích. 
 
V říjnu se dál pokračuje ve výstavbě chaty, práce jdou pomalu a zima se neúprosně blíží..
 
Celé zimní období probíhaly práce na nové chatce, jelikož počasí neumožňovalo jiné práce. Mezi tím se podařilo získat vytoužené stavební povolení pro vybudování nového rybníku. Výstavba rybníka bude probíhat hned, jakmile to čas a počasí umožní.
 
2017
 
  V měsíci březnu se pokračovalo na výstavbě chatky, provádělo se zateplení stěn a stropu.
 
1.4 se začala chatka finálně obkládat z venčí do dřeva.
2.4 pokračovaly práce s obkládáním chatky a prováděly se další práce, jak uvnitř, tak z venčí. 
 
8. a 9. dubna bylo nutné posunout příjezdovou cestu, která byla vyježděna přes kus cizího pozemku, do jejich skutečných hranic. Došlo k přesazení bříz okolo cesty a k jejímu novému zpevnění.
 
Následující víkend se uklízelo staveniště a sekala se tráva uvnitř areálu.
 
13. a 14. května se práce zaměřily na vybudování zadní stěny svahu za chatkou. Byly použity betonové bloky umístěné do "I" profilů. Betonová zeď zabrání upadání pískové stěny svahu.
 
O víkendu 20. a 21. května se dodělala elektroinstalace okolo chaty pro venkovní osvětlení a začala se klást venkovní betonová dlažba v prostorách terasy chaty.
 
Následující víkend proběhlo sečení trávy v celém areálu. Sečení budou pokračovat v průběhu celé sezóny růstu trávy, obložil se boční svah prostoru za terasou do lomového kamene.
 
První víkend v červenci se budovalo zábradlí terasy a v další dny se prováděly úklidy uvnitř chaty a její pomalé vybavování
 
15. a 16. července se sekala tráva na různých místech v areálu.
 
22. a 23. července se pokračovalo ve stavbě opěrné zdi za chatkou. Dodělávalo se obložení boční a zadní stěny chaty, ještě není zcela hotovo.
 
První srpnový víkend se začalo s výrobou osmi nových laviček na terasu.
 
Následující víkend se dokončily všechny lavičky. Následující práce se vrátí k tvorbě zadní zdi za chatkou v areálu.
 
2. a 3. září již byly lavičky na svých místech. Pokračovalo se v budování zadní zdi za chatkou. Pokračují také práce uvnitř chaty.
 
Následující víkend se instalovaly ochranné mříže na okna a dveře chatky. Započaly přípravy ke stavbě krbu uvnitř.
 
15. září započala stavba krbu uvnitř chatky.
 
Samotná konstrukce krbu byla dokončena z kraje října. Následoval obklad krbu a jeho vyspárování. Práce probíhaly každý víkend v měsíci a podle možností i v jiných pracovních dnech.
 
Poslední říjnový víkend se pokračovalo rovněž v budování další části opěrné zdi za chatkou.
 
4. a 5. listopadu se začala budovat další část dlažby před chatkou, která naváže na dlažbu terasy.
 
Následující víkend probíhal úklid chaty a dokončení prací na krbu.
 
v měsíci prosinec se pokračovalo v budování dlažby před chatkou, vzhledem k počasí se nepovedlo dlažbu dokončit.
 
Předposlední týden posledního měsíce tohoto roku se nechala vytyčit část hráze nového rybníka. Vzhledem k počasí nebylo možné pokračovat v jakýchkoliv dalších pracích v areálu, veškeré další práce se přesunuly na jaro nového roku.
 
2018
 
V prvním týdnu měsíce ledna nového roku, se pokácely suché stromy a dřevo následně zpracovalo na palivo k vytápění chatky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                   Z pracovního deníku MG